Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Rzgowska Prawda | March 19, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Na co fundusz sołecki

Na co fundusz sołecki

| On 06, Lis 2017

Znane są już propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego. Do rozdysponowania jest kilkaset tysięcy złotych.

 

Na zebraniach wiejskich i miasta Rzgów mieszkańcy decydowali, na co chcą przeznaczyć fundusz sołecki. W Kalinie 26.429,92 zł przeznaczone zostanie na dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP. W Prawdzie za 22.261,94 zł doposażona zostanie świetlica wiejska, gdzie zakończona zostanie instalacja klimatyzacji, a ewentualne pozostałe środki będą zainwestowane w doposażenie kuchni. W Starowej Górze za 49.035,10 zł na siłowni zewnętrznej i placu zabaw zakupione zostaną nowe sprzęty. Reszta pieniędzy „pójdzie” na zagospodarowanie placu w tym miejscu. W Kalinku za 33.245,90 zł do budynku OSP zakupiona zostanie komorach chłodnicza. W Romanowie o budynek gospodarczy rozbudują budynek OSP. Ponadto zmodernizowana zostanie sala w tym miejscu. Koszt inwestycji to 19.614,04 zł. W Rzgowie I 49.035,10 zł przeznaczone zostanie na prace konserwatorskie, restauratorskie w rzgowskim kościele. W sołectwie Rzgów II za 44 tys. zł doposażony zostanie plac zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni zewnętrznej, altany wraz z podłożem, ławkami i stołem oraz boiska do siatkówki), za 5 tys. zł zmodernizowana zostanie kotłownia przy ul. Nasiennej. W sołectwie Grodzisko-Konstantyna za 39.277,12 zł zbudowany zostanie plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. W Starej Gadce za 46.975,63 zł zbudowana zostanie świetlica wiejska. W Bronisinie Dworskim za 21.232,20 zł zmodernizowana zostanie świetlica wiejska. Natomiast w Czyżeminku zmodernizowany będzie budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej. Koszt tej inwestycji to 23.683,95 zł. W Guzewie-Babichach za 29.273,95 zł zmodernizowany zostanie budynek strażnicy OSP w Guzewie. W Gospodarzu za 31.039,22 zł zmodernizują i doposażą świetlicę wiejską w Gospodarzu. W Hucie Wiskickiej-Tadzinie za 20.594,74 zł zmodernizowana zostanie świetlica z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami.

Wstaw komentarz